Privacy policy

01 januari 2021

Uw privacy is voor DVA Exclusief B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.dvaexclusief.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met D. van Amerongen per e-mail: derk@dvaexclusief.nl of via telefoon:
+31 (0) 6 12 42 24 00
 
VERANTWOORDELIJK VOOR VERWERKING VAN UW GEGEVENS
In deze privacyverklaring beschrijft DVA Exclusief B.V. hoe zij als verwerking verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.
 
CONTACTFORMULIER
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres en uw volledige naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat het contact is afgehandeld.
 
NIEUWSBRIEF
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
 
PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.
Aan ons verstrekte gegevens: Als u met DVA Exclusief een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

Naam en adres;
Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
Geboortedatum;
Geslacht;
Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).
Daarnaast verwerkt DVA Exclusief in het kader van de uitvoering een overeenkomst of het verlenen van een dienst de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

Chassisnummer en model van uw voertuig
Technische gegevens over uw voertuigKenteken van uw voertuig;
Onderhoudshistorie van uw voertuig;
Eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens)
Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.
Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of productenAls u gebruik maakt van diensten van DVA Exclusief of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;Uw communicatievoorkeuren en instellingen;De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van DVA Exclusief of een derdeGerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.
 
RECLAME
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten
of diensten. Dit doen wij:
per e-mail
via social media
per telefoon
per post
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.
 
DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
DVA Exclusief verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement.Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].

Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening. Het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 1 of 5]Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op u persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].Het bieden van diensten op het internet, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten [grondslag: 1, 2 of 5].Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].aHet kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig voor zowel statische als dynamische doeleinden. Hierbij vragen we u uzelf te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en maken wij – wanneer noodzakelijk – een afgeschermde kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of als er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag. [grondslag: 2]. 

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN
DVA Exclusief deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:
Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5]Met partijen die DVA Exclusief assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];DVA Exclusief gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus), met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van DVA Exclusief.Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.Uw persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
 
COOKIES
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
 
GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
 
BEVEILIGING
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoordWij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doeninzage in de precieze persoonsgegevens die we hebbenhet laten corrigeren van foutenhet laten verwijderen van verouderde persoonsgegevensintrekken van toestemmingbezwaar maken tegen een bepaald gebruikLet op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
KLACHT INDIENEN
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
CONTACTGEGEVENS
Overijsselhaven 3B 
3433PH Nieuwegein

info@dvaexclusief.nl 
+31 (0) 6 12 42 24 00